8 800 250 17 50
სადღეღამისო ცხელი ხაზი / ზარი უფასოა

პასუხები

დაუშვებელია ვადაგასული ან სხვა ტიპის ტესტ-ფირფიტების გამოყენება, ამან შესაძლოა გამოიწვიოს გლუკომეტრის არასწორი ჩვენება!

რა ლანცეტი საჭირო არის კალამი „სატელიტისთვის“?

უნივერსალური ოთხწახნაგოვანი  Lanzo и One Touch Ultra Soft                                 

რა შეცდომები არ უნდა დავუშვათ გლუკომეტრის გამოყენებისას?

გლუკომეტრის გამოყენების წინ აუცილებლად გაეცანით საექსპლუატაციო დოკუმენტაციას, რომელიც შედის კომპლექტში.დამატებითი შეკითხვის გაჩენის შემთხვევაში დაუკავშირდეთ მომხმარებელთა მხარდაჭერის საინფორმაციო ცენტრს ტელ. 8 800 250 17 50 (რფ-ის ტეროტორიაზე ზარი უფასოა) და მიიღეთ ჩვენი სპეციალისტის კონსულტაცია.

რა ვარგისიანობის ვადა აქვს გლუკომეტრის სატელიტის, სატელიტი პლუსის , სატელიტი ექსპრესის ტესტ-ფირფიტებს?

ვარგისიანობის ვადა ტესტ-ფირფიტები მოწყობილობა სატელიტი ექსპრესი 18 თვე წარმოების თარიღიდან, მოწყობილობასატელიტი и სატელიტი პლუსი  - 24 თვე. გლუკომეტრი სატელიტის და სატელიტი პლუსის ყველა ტესტ- ფირფიტას აქვს ინდივიდუალური შეფუთვა, ამის შედეგად თოთოეული ტესტ-ფირფიტის ვარგისიანობის ვადა არ არის დამოკიდებული იმავე კოლოფის სხვა ტესტ-ფირფიტების გამოყენების დაწყების მომენტზე..

გლუკომეტრი სატელიტი პლუსის ტესტ-ფირფიტები თუ შეიძლება გამოვიყენოთ გლუკომეტრი სატელიტისთვის?

გლუკომეტრი სატელიტი პლუსის ტესტ-ფირფიტების გამოყენება გლუკომეტრისატელიტისთვის არ შეიძლება.

შიძლება გამოვიყენოთ გლუკომეტრი სატელიტის ტესტ-ფირფიტები გლუკომეტრი სატელიტი პლუსისთვის?

გლუკომეტრისატელიტის ტესტ- ფირფიტებისგამოყენება გლუკომეტრი სატელიტი პლუსისთვის არ შეიძლება..

სხვადასხვა მწარმოებლების გლუკომეტრების ჩვენებებს შორის არის არსებითი განსხვავება. რა არის ამის მიზეზი?

სხვადასხვა მწარმოებლების გლუკომეტრების ჩვენებების შედარება არ შეიძლება შემდეგი მიზეზების გამო:

 1. სხვადასხვა მწარმოებლების გლუკომეტრების ჩვენებები შესაბამება პლაზმაში ან სისხლში არსებული გლუკოზის კონცენტრაციის საზომი ლაბორატორიული ანალიზატორების ჩვენებებს. ამ ლაბორატორიული ანალიზატორების ჩვენებებს შორის განსხვავება შეადგენს 10 – 15%.

 2. სხვადასხვა მწარმოებლის ზუსტი გლუკომეტრების ჩვენებებს შორის განსხვავება შეიძლება იყოს 40%-მდე, ამასთან ლაბორატორიული ანალიზატორის ჩვენებისგან განსხვავდება არა უმეტეს 20%-ით. თუ ეჭვი გეპარება თქვენი გლუკომეტრის ჩვენების სიზუსტეში, დაუკავშირდეთ მომხმარებელთა მხარდაჭერის საინფორმაციო ცენტრს ტელ. 8 800 250 17 50 (რფ-ის ტეროტორიაზე ზარი უფასოა) და მიიღეთ ჩვენი სპეციალისტის კოსულტაცია.

რა სიზუსტით აზომებს გლუკომეტრები სატელიტი და სატელიტი პლუსი?

გლუკომეტრები სატელიტის, სატელიტი პლუსის, სატელიტის ექსპრესის სიზუსტე შეესაბამება გოსტ Р  ISO 15197. რუსეთში დარეგისტრირებული ყველა გლუკომეტრი უნდა შეესაბამებოდეს ამ სტანდარტს. სტანდარტის მოთხოვნის შესაბამისად, გლუკომეტრი ზუსტად ითვლება, თუ გლუკომეტრით 95%-ზე მეტი მიღებული ჩვენება განსხვავდება ლაბორატორიული ანალიზატორით მიღებულ ჩვენებისგან არა უმეტეს: ± 20% - 4,2 ± 0.83 მმოლი/ლ მმოლი/ლ და მეტი შედეგისთვის, 4,2 მმოლი/ლ და ნაკლებ შედეგისთვის. ტესტის შედეგები ადასტურებს გლუკომეტრები სატელიტის, სატელიტი პლუსის, სატელიტის ექსპრესის სიზუსტეს.

სატელიტის ტესტ-ფირფიტები არის გლუკოზოსპეციფიკური? მე ვიყენებ ხსნარი ექსტრანილი, რომელიც შეიცავს იზოდექსტრინს, ამ შემთხვევაში სისხლში გლუკოზის განსაზღვრისთვის უნდა გამოვიყენოთ მხოლოდ გლუკოზოსპეციფიკური ტესტ- ფირფიტები?

ტერმინი „გლუკოზოსპეციფიკური“ გამოიყენებატესტ- ფირფიტების მიმართებაში, რომლებიც შეიცავს გლუკოზოოქსიდაზის ფერმენტს (GO) და გამოიყენება დიალიზისას იზოდექსტრინის შემცველი ხსნარით. გლუკოზის კონცენტრაციის საზომები „სატელიტის“ პკგ-02, „სატელიტი პლუსის“ პკგ-02.4; „სატელიტი ექსპრესის“ პკგ-03 მუშაობაში გამოიყენება GO-ს შემცველი ფირფიტებით გაზომვის ელექტროქიმიური მეთოდი. მაგრამ, იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არ ჩაგვიტარებია სპეციალური გამოკვლევა საზომ მოწყობილობის ჩვენებაზე ოზოდექსტრინის გავლენის შესახებ, გაფრთხილებთ პრეპარატის შესაძლო გავლენაზე. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ გემატოკრიტის შესაძლო შეცვლა დიალიზისას, რაც შეიძლება გახდეს დამატებითი ცდომილების მიზეზი. გლუკოზის კონტროლისას შეცდომების თავიდან ასაცილებლად შეიძლება დაგჭირდეთ ექიმის კონსულტაცია ან კონტროლი ექიმის მხრიდან.

პკგ-2 “სატელიტში“ კოდის შეყვანა: რატომ ხუთნიშნა კოდის ნაცვლად ციმციმებს სამნიშნა კოდი?

თავიდანვე გვინდა ხაზი გავუსვათ, რომ გლუკომეტრი პკგ-02 “სატელიტს“ აქვს ხუთნიშნა კოდი, მაგალითად: 25-365 და ის ჩნდება ეტაპობრივად, ჯერ ორი ციფრი და ტირე, შემდეგ სამი ციფრი, მაგალითად: 25-, შემდეგ 365. ერთადერთი შემთხვევა, როცა შეიძლება გაჩნდეს გაუგებრობა, თუ ციფრული კოდის პირველი და მეორე ნაწილი ერთმანეთს ემთხვევა, მაგალითად:

კოდის შეყვანისას 26-266 ვიზუალურად აღვიქვამთ როგორც სამნიშნა კოდი და ბოლო ციფრი „6“ ციმციმებს, სინამდვილეში ციფრები ჩნდება რიგრიგობით 26- შემდეგ 266. შეკითხვის გაჩენის შემთხვევაში დარეკეთ ცხელ ხაზზე ტელ. 8 800 250 17 50 (რფ-ის ტეროტორიაზე ზარი უფასოა)

თქვენი პირადი დღიური