8 800 250 17 50
სადღეღამისო ცხელი ხაზი / ზარი უფასოა

კონტაქტი

ცხელი ხაზის ტელეფონი 8 800 250 17 50

e-mail: mail@eltaltd.ru

სამუშაო საათები: 9.00-დან до 18.00-მდე
მისამართი: 124365, მოსკოვი, ს/ყ №5 "ელტა"

წარმოების მისამართი*: 124460, მოსკოვი, ზელენოგრადი, კონსტრუქტორი გუსკოვის ქ. სახლი 3, შენ. 4
* ამ მისამართზე გაყიდვები არ ხირციელდება

თქვენი პირადი დღიური