8 800 250 17 50
სადღეღამისო ცხელი ხაზი / ზარი უფასოა

კალკულატორი სმი

სხეულის მასის ინდექსი გვიჩვენებს რამდენად შეესაბამება თქვენი წონა სიმაღლეს და რამდენად ეს თანაფარდობა ნორმასთან მიახლოებულია. ჩვენ საიტზე შეგიძლიათ გამოითვალოთ სხეულის მასის ინდექსი.


აირჩიეთ სქესი
კგ
სმ
თქვენი პირადი დღიური