8 800 250 17 50
სადღეღამისო ცხელი ხაზი / ზარი უფასოა

კომპანიისადმი მიმართვის დაწერა

მომართვის ტიპი
პრეტენზია   სურვილი   მადლობა
გვარი*
სახელი*
მამის სახელი*
საფოსტო ინდექსი*
რეგიონი, მხარე, ოლქი*
რაიონი
დასახლებული პუნქტის ტიპი*
დასახლებული პუნქტი*
ქუჩა*
სახლი*
კორპუსი
ბინა
ტელეფონი*
e-mail*
კავშირისთვის მისაღები დრო
პასუხის მოწოდების სახე*
საფოსტო გზავნილი   ელექტრონული ფოსტა   ტელეფონი
გლუკომეტრის დასახელება
გლუკომეტრის ნომერი
გლუკომეტრის გამოშვების წელი
ფირფიტის სერია და კოდი
მომართვის ტექსტი*

დარჩენილი სიმბოლოების რაოდენობა: 2000
არა უმეტეს 200 სიმბოლო. თქვენი მომართვის დადგენილ ვადებში ობიექტური და ყოველმხრივი განხილვისთვის მომართვის ტექსტში მიუთითეთ აღწერილი მოქმედების, ფაქტის ან მოვლენის მისამართი, ასევე შეგიძლიათ მიუთითოთ ტელეფონი თქვენი მომართვის დეტალების დასაზუსტებლად.
მისამაგრებელი ფაილი
მომართვას შეგიძლიათ დაურთოთ დამატებითი საბუთები ან მასალები ელექტრონული ფორმით. ფაილის ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 5 მბ. მიმაგრებული ფაილების დაშვებული ფორმატები: txt, doc, rtf, xls, pps, ppt, pdf, jpg, bmp, png, tif, gif, pcx, mp3, wma, avi, mp4, mkv, wmv, mov, flv.
 
სიმბოლოები სურათზე*

საკონტაქტო ინფორმაცია

საინფორმაციო ცენტრი 8 800 250 17 50 (რუსეთის ტერიტორიაზე ზარი უფასოა)

საფოსტო მისამართი: 124365, რუსეთი, ქ. მოსკოვი, ს/ყ ელტა

შპს „კომპანია „ელტა“-ს საიტით გაგზავნილი მოქალაქეთა მომართვების მიღების და განხილვის წესი.


გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხეთ ელექტრონული ფორმით მომართვის მიღების და განხილვის წესი!

თქვენი პირადი დღიური