8 800 250 17 50
სადღეღამისო ცხელი ხაზი / ზარი უფასოა

დოკუმენტები

ერთჯერადი ელექტროქიმიური ტესტ-ფირფიტით „სისხლში გლუკოზის კონცენტრაციის პორტატიული საზომის“პკგ-03 „სატელიტი ექსპრესის“ ზედაპირის დეზინფექციის რეკომენდაციები სამედიცინო ორგანიზაციებში.


სარეგისტრაციო მოწმობა
  

თქვენი პირადი დღიური