8 800 250 17 50
სადღეღამისო ცხელი ხაზი / ზარი უფასოა

კომპანიის შესახებ

შპს „კომპამია ელტა“ რუსეთის სამედიცინო მოწყობილობების ბაზრის უდავო ლიდერია.


„კომპანია ელტა“-ს წყალობით ნებისმიერ ადამიანს, განათლების დონისა და საცხოვრებელი ადგილის დამოუკიდებლად, შეუძლია ისარგებლოს მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო მოწყობილობა-დანადგარებით თავისი ჯანმრთელობის მდგომარების კონტროლის მიზნით.


„ელტა“ - პირველი რუსეთის წარმოების გლუკოზის კონცენტრაციის ექსპრეს-საზომის „სატელიტის“® დეველოპერი და მწარმოებელია.


ჩვენ ვაუმჯობესებთ ჩვენი მომხმარებელთა ცხოვრების ხარისხს, ვაძლევთ მათ საშუალებას დამოუკიდებლად განახორციელონ სისხლში შაქრის დონის მონიტორინგს სახლის პირობებში.


ჩვენ ვაკეთებთ მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო დახმარებას უსაფრთხოდ, ეფექტიანად, და ხელმისაწვდომად!


„სატელიტის“ სასაქონლო ნიშნით ვაწარმოებთ პროდუქციას 1993 წლიდან და არავის ეპარება ეჭვი ჩვენ პროფესიონალიზმში.


როგორ ვახერხებთ ამას?


კომპანია „ელტა“ - ვერტიკალურად ინტეგრირებული კომპანიაა, რაც საშუალებას გვაძლევთ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ვაწარმოოთ მაღალხარისხიანი პროდუქცია ხელმისაწვდომ ფასად. ჩვენ რეპუტაციას უდევს საფუძვლად მომხმარებელთა მიერ შემოწმებული საქონლის ხარისხი, ხოლო პროდუქციას ვაწარმოებთ მაღალტექნოლოგიური მოწყობილობა-დანადგარების გამოყენებით თანამედროვე მასალებით და მაკომპლექტებელი ნაწილებით.


იმ მიზნით, რომ ყველას შეუძლია თავისუფლად გამოიყენოს სამედიცინო საქონელი და გააკონტროლოს თავისი ჯანმრთელობა ჩვენ:


 • ვაწარმოებთ დიალოგს საბოლოო მომხმარებელთან
 • ვიყენებთ მსოფლიო გამოცდილებას ამ სფეროში;
 • ვამუშავებთ საქონლის ახალ მოდელებს
 • ვახორციელებთ ასორტიმენტის პტიმიზაციას
 • ვახორციელებთ სამრეწველო ბაზის განახლებას
 • ვნერგავთ მოწინავე ტექნოლოგიურ პროცესებს
 • ვქმნით ახალ ელემენტთა ბაზას
 • ვახორციელებთ პაციენტთა ტექნიკური მხარდაჭერის დონის გაზრდას
 • ვატარებთ საქველმოქმედო ღონისძიებებს
 • აქტიურ მონაწილეობას ვიღებთ ჯანმრთელი ცხოვრების წესის პროპაგანდაში

საბოლოო მომხმარებელზე ორიენტირებული მიდგომის წყალობით ჩვენ ვინარჩუნებთ სალიდერო პოზიციას რუსეთის სამედიცინო მოწყობილობათა ბაზარზე.


სამი არგუმენტი კომპანია „ელტა“-სთან თანამშრომლობის სასარგებლოდ:


 • სერიოზული მწარმოებელი, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ
 • უზარმაზარი სამუშაო გამოცდილება-20-ზე მეტი წელი!
 • პროდუქციის მაღალი ხარისხის გარანტია

რა იციან ჩვენ შესახებ პარტნიორები?


კომპანია „ელტა“ საიმედო და სტაბილური კომპანია კარგი რეპუტაციით. კომპანიაში მუშაობენ მაღალი დონის პროფესიონალები, რომლებსაც შეუძლიათ დროულად გადაჭრან ამოცანები და შეასრულონ დაკისრებული ვალდებულებები.


რა იციან ჩვენ შესახებ კლიენტები?


„ელტა“-ს სამედიცინო საქონელი - საიმედო და მოხმარებაში მარტივი მოწყობილობა-დანადგარებია, რომელსაც სახლის პირობებში დიაგნოსტიკის განხორციელების საშუალებას იძლევა. კომპანიის პერსონალი ორიენტირებულია მომსახურების მაღალ დონეზე, ხოლო ფასები ხელმისაწვდომია ყველასათვის.


ხელმისაწვდომობა - ჩვენი საქმიანობის საკვანძო პრინციპია.


მინიმალური ფასი - სამედიცინო მოწყობილობების ოპტიმალური ფასის, საქონლის შერჩევაში პროფესიონალური დახმარების და ფასდაკლებების მოქნილი სისტემის გამო ჩვენი კლიენტები ზოგავენ ფულს.


მოხმარების სიმარტივე - ჩვენ დაინტერესებულები ვართ ინდივიდუალური სამედიცინო მოწყობილობის კორექტულ გამოყენებაში, ამიტომ ვამუშავებთ ექსპლუატაციაში მაქსიმალურად მარტივ მოდელებს.


ჩვენ ვმუშაობთ იმისთვის, რომ ჯანმრთელობის კონტროლმა ხელმისაწვდომი გახდეს ყველასთვის, ვინც დაინტერესებულია დიაგნოსტიკასა და დროულ მკურნალობაში!


მადლობას ვუხდით პაციენტებს, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, მედიცინის მუშაკებს და ბიზნეს-პარტნიორებს ჩვენი სამუშაოს მაღალი შეფასებისთვის!


რუსეთის ფედერაციის მრეწველობის, მეცნიერების და ტექნოლოგიების სამინისტროს ლიცენზია №№ 64/2002-0640- 0686.


2004 წლის 20 აპრილს გლუკომეტრი „სატელიტი“ დაჯილდოებული იყო ოქროს მედალი „XXI საუკუნის ხარისხის ნიშანი. ვსეროსიისკაია მარკა“

თქვენი პირადი დღიური